Valde

Ieva Auzere-Podniece

Valdes priekšēdētāja
___

Olga Klodāne

Valdes loceklis
___

Raisa Tarnopoļska

Valdes loceklis
___

Anna Glazovska

Valdes loceklis
___

Evelīna Parhomenko

Valdes loceklis
___