Sponsoriem

Aicinām kļūt par Latvijas Aerobikas Asociācijas organizēto pasākumu sponsoriem!

Jau vairāk kā 15 gadus Latvijas Aerobikas Asociācija par vienu no savas darbības pamatmērķiem izvirzījusi veselīga dzīvesveida un aerobikas kustības popularizēšanu, organizējot ikgadējos Latvijas mēroga bērnu, jaunatnes un pieaugušo čempionātus un sacensības sporta aerobikā Rīgas, Latvijas un reģionālā mērogā, kā arī iedibinājusi ikgadējo masu pasākumu tradīcijas - aerobikas maratonu un festivālu "Aerobika Visiem".

Ņemot vērā jau noritējušo pasākumu statistiku, aerobikas masu pasākumos vidēji piedalās 20-40 dalībnieku komandas 10-25 cilvēku sastāvā (kopā 250-500 dalībnieku), pārstāvot dažādu Latvijas pilsētu un rajonu vadošos sporta klubus, kultūras namus un pašdarbības kolektīvus. Pie tam, mūsu organizētie pasākumi, pateicoties to organizācijas augstajam līmenim un lieliskajai atmosfērai gan dalībnieku , gan skatītāju vidū, gadiem ritot ieguvuši plašu popularitāti un, viennozīmīgi, ik gadus tiek gaidīti kā iemīļota tradīcija - aerobikas gada notikums. Līdz ar to, dalībnieku skaitam ir tendence pieaugt.

LAA piedāvā sadarboties, atbalstot mūsu organizēto(s) masu pasākumu(s) finansiāli vai citā Jums piemērota veidā, vienlaicīgi reklamējot savu produkciju.

LAA garantē šādu reklāmu:

  • izvietot Jūsu firmas logotipu pasākuma skatuves vai zāles dekorācijās tā, lai tas būtu redzams kā pasākuma norises tā translēšanas laikā (ja noritēs pasākuma video vai TV filmēšana);
  • informācija par pasākumu un tā sponsoriem tiks atspoguļota afišu veidā visā Latvijā;
  • pasākuma dalībnieki un skatītāji klātienē iepazīsies ar Jūsu produkciju, tādējādi nodrošinot informācijas nonākšanu līdz potenciālajam pircējam.

LAA ir gatava izskatīt arī citus - Jūsu piedāvātos sadarbības modeļus!
Cerībā uz tikšanos ar atsaucīgiem un sadarboties gataviem atbalstītājiem kopīgā mērķa realizēšanai.