Kā kļūt par biedru?

 1. Jāaizpilda - anketa.
 2. Jāsazinās ar LAA Valdes priekšsēdētāju Olgu Klodāni pa tālruni 29133605 un jāvienojas par klātienes tikšanos.
 3. Jādodas uz tikšanos LAA biroju Rīgā un jāiesniedz:
  • aizpildīta anketa; divas 3 x 4 cm krāsainās fotogrāfijas;
  • EUR 15,- iestāšanās maksa LAA;
  • EUR 15,- biedra nauda par gadu.

Pretī saņemsiet apzīmogotu un priekšsēdētājas parakstītu LAA biedra karti, kas derīga līdz esošā gada beigām un gada noslēgumā jāpagarina, iemaksājot EUR 7,- biedra naudu par nākošo gadu.

LAA biedru priekšrocības:

 • iespēja pirmajiem saņemt informāciju par LAA organizētajiem pasākumiem, kvalifikācijas celšanas semināriem, kursiem, meistarklasēm;
 • iespēja izmantot LAA audio un video "bibliotēku";
 • iespēja iegādāties LAA pasākumu, organizēto kursu, meistarklašu video ierakstus;
 • iespēja piedalīties LAA ikgadējās biedru kopsapulcēs, izmantot savas lēmējtiesības kopējos balsojumos un iespēja runāt vai piedalīties diskusijās par aktuāliem vai sasāpējušiem profesionālā darba jautājumiem.

Biedrs var jebkurā laikā izstāties, rakstveidā paziņojot par to LAA valdei. Biedriem, izstājoties, viņu iemaksātā iestāšanas nauda un bieda nauda netiek atmaksāta.