Darbības pārskati

Šajā sadaļā variet detalizētāk iepazīties ar LAA darbību 3 un 5 gadu atskaišu periodos.

Saīsinātie pārskati veidoti no LAA priekšsēdētājas atskaites LAA Biedru kopsapulcei LAA prezidenta, priekšsēdētāja un Valdes pārvēlēšanas gadu noslēgumos. Pārskati sniedz padziļinātu ieskatu LAA darbības veidu, saskaņā ar LAA statūtiem, izpildē un LAA organizatoriskajās, publicitātes u.c. aktivitātēs, kas konkrētajā pārskata periodā veiktas.

Iepazīšanās ar LAA darbības pārskatu kopsavilkumiem ļaus Jums labāk izprast LAA darbības mērķus, darbības virzienus un darbības principus un, iespējams, kļūs par stimulu:

  • ar mums sadarboties,
  • pievienoties mums asociācijas biedra statusā,
  • vai iesaistīties mūsu darbā ar vēlmi palīdzēt mūsu darba cēlo mērķu sasniegšanā - veselīga dzīvesveida, aerobikas kustības un kvalitatīvas, profesionālas sporta speciālistu aerobikas jomā apmācības popularizēšanā.

Lejupielādes

  LAA darbības atskaite biedru kopsapulcei.
Par periodu 2019. gads.
   
  LAA darbības atskaite biedru kopsapulcei.
Par periodu 2018. gads.
   
  LAA darbības atskaite biedru kopsapulcei.
Par periodu 2016. gads.
   
  LAA darbības atskaite biedru kopsapulcei.
Par periodu 2010. - 2012. gads.
   
  LAA darbības atskaite biedru kopsapulcei.
Par LAA darbu 2008. gadā.
   
  LAA priekšsēdētājas Olgas Klodānes atskaite LAA biedru kopsapulcei.
Par LAA darbu 2007. gadā.
   
  LAA darbības atskaite biedru kopsapulcei.
Par periodu 2003. - 2006. gads.