Par mums

Latvijas aerobikas asociācija (LAA) ir 1993 gadā dibināta organizācija, kas apvieno Latvijas profesionālos fitnesa un sporta trenerus, ar mērķi popularizēt un attīstīt veselīgu un aktīvu dzīvesveidu Latvijas mērogā, kā arī nodrošināt nepārtrauktu, augsti kvalificētu fitnesa un sporta pedagogu izglītošanu aerobikā un citos fitnesa veidos, tādējādi veicot ilgtermiņa ieguldījumu kopējā iedzīvotāju aktīvās atpūtas, ārstnieciskās vingrošanas un sporta nodarbību kvalitātes celšanā Latvijā.

Paralēli piedāvātajām tālākizglītības programmām LAA Valde ik gadu lemj par nozīmīgākajām gada darba plāna aktivitātēm, kas ietver arī šādu veselīga dzīvesveida popularizēšanas pasākumu organizēšanu plašai sabiedrībai:

  •  ikgadējais aerobikas festivāls "Aerobika visiem",
  • aerobikas instruktoru/treneru kvalifikācijas celšanas seminārs/vasaras nometne "Fitness Camp "Ronīši"",
  • starptautiskais seminārs "Aerobikas svētki"(no 2004.-2007. gadam ar nosaukumu "Fitness Holiday"),
  • Lielais aerobikas maratons.

Ņemot vērā fitnesa, sporta un skaistuma veicināšanas jomu ciešo sasaisti, savu pasākumu organizēšanā LAA cenšas iesaistīt atbilstošo nozaro uzņēmumus, veidojot ilglaicīgu, abpusēji izdevīgu sadarbību kopējās idejas – veselīga dzīvesveida un Latvijas preces popularizēšanas vārdā.